تبلیغات چاپی

چاپ تراکت مخصوص رستوران ها - مرکز رفاه رستوران داران

تراکت گلاسه 135 گرم A4

جنس کارتیراژابعاد mmقیمت به تومانتحویل
A4 یکرو1000200×290300.0007 روز
A4 دورو1000200×290390.0007 روز
A4 یکرو فوری1000200×290325.0002 روز
A4 دورو فوری1000200×290414.0002 روز
A4 یکرو2000200×290471.5007 روز
A4 یکرو فوری2000200×290494.5002 روز
A4 دورو2000200×290579.6007 روز
A4 دورو فوری2000200×290602.6002 روز
A4 یکرو5000200×2901.046.5007 روز
A4 یکرو فوری5000200×2901.081.0002 روز
A4 دورو5000200×2901.173.0007 روز
A4 دورو فوری5000200×2901.207.0002 روز

تراکت گلاسه 135 گرم A5

جنس کارتیراژابعاد mmقیمت به تومانتحویل
A5 یکرو1000200×145156.0007 روز
A5 دورو1000200×145208.0007 روز
A5 یکرو فوری1000200×145169.0002 روز
A5 دورو فوری1000200×145221.0002 روز
A5 یکرو2000200×145256.007 روز
A5 یکرو فوری2000200×145275.0002 روز
A5 دورو2000200×145312.5007 روز
A5 دورو فوری2000200×145307.5002 روز
A5 یکرو5000200×145517.5007 روز
A5 یکرو فوری5000200×145535.0002 روز
A5 دورو5000200×145580.0007 روز
A5 دورو فوری5000200×145598.0002 روز

تراکت تحریر 80 گرم A4

جنس کارتیراژابعاد mmقیمت به تومانتحویل
A4 یکرو1000200×290231.5007 روز
A4 دورو1000200×290320.0007 روز
A4 یکرو فوری1000200×290257.0002 روز
A4 دورو فوری1000200×290345.0002 روز
A4 یکرو2000200×290344.0007 روز
A4 یکرو فوری2000200×290360.0002 روز
A4 دورو2000200×290444.0007 روز
A4 دورو فوری2000200×290468.0002 روز
A4 یکرو5000200×290667.0007 روز
A4 یکرو فوری5000200×290701.5002 روز
A4 دورو5000200×290793.5007 روز
A4 دورو فوری5000200×290828.0002 روز

تراکت تحریر 80 گرم A5

جنس کارتیراژابعاد mmقیمت به تومانتحویل
A5 یکرو1000200×145123.0007 روز
A5 دورو1000200×145166.5007 روز
A5 یکرو فوری1000200×145137.002 روز
A5 دورو فوری1000200×145179.0002 روز
A5 یکرو2000200×145179.5007 روز
A5 یکرو فوری2000200×145195.0002 روز
A5 دورو2000200×145236.0007 روز
A5 دورو فوری2000200×145249.0002 روز
A5 یکرو5000200×145360.0007 روز
A5 یکرو فوری5000200×145378.0002 روز
A5 دورو5000200×145408.0007 روز
A5 دورو فوری5000200×145432.0002 روز
چاپ کارت ویزیت
جنس کارتسایزقیمت چاپ معمولیزمان تحویلقیمت چاپ فوریزمان تحویل
نویووی 1رو85*4849.0007 روز کاری
نویووی 2رو85*4864.5007 روز کاری
براق 1رو85*4849.0003 روز کاری56.0001 روز کاری
براق 2رو85*4864.5003 روز کاری71.5001 روز کاری
مات 1رو85*4849.0003 روز کاری56.0001 روز کاری
مات 2رو85*4864.5003 روز کاری71.5001 روز کاری
کتان 1رو امباس85*4885.5007 روز کاری
کتان 2رو امباس85*4885.5007 روز کاری
سوسماری 1رو85*4873.00012 روز کاری
سوسماری 2رو85*488600012 روز کاری
لیبل نویوی85*4873.0007 روز کاری
لیبل سلفون براق85*4873.0005 روز کاری80.0003 روز کاری
سلفون مات دورگرد60*9099.5007 روز کاری107.0003 روز کاری
سلفون براق دورگرد60*9099.0007 روز کاری107.0003 روز کاری
لمینیت براق بزرگ58*90207.0007 روز کاری213.5003 روز کاری
لمینیت دولب گرد براق58*90208.00015 روز کاری
لمینیت براق ویزیتی85*48166.50015 روز کاری
لمینیت براق مربعی58*58144.00015 روز کاری
لمینیت براق دایره 58*58145.00015 روز کاری
لمینیت مات بزرگ58*90295.00010 روز کاری
لمینیت دولب گرد مات58*90299.00015 روز کاری
لمینیت مات ویزیتی85*48273.00015 روز کاری
لمینیت مات مربعی58*58212.00015 روز کاری
لمینیت مات دایره58*58215.00015 روز کاری
لمینیت برجسته60*90176.00010 روز کاری183.0005 روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی54*90168.00015 روز کاری
لمینیت برجسته مربعی60*60140.00015 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 1رو60*90306.00015 روز کاری
لمینیت برجسته طلاکوب 2رو60*90421.00015 روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد60*90195.00030 روز کاری